دسته : ترسناک,عکس روز,مدل عجیب و غریبتاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۲۰
تصاویر دوقلو های بهم چسبیده دنیا

تصاویر دوقلو های بهم چسبیده دنیا

2gholu b ham chasbideh

2gholu b ham chasbideh (1)

دوقلوهای بهم چسبیده خارجی

2gholu b ham chasbideh (2)

تصاویر دوقلوهای بهم چسبیده ایرانی

2gholu b ham chasbideh (3)

دوقلوهای هم جنس

2gholu b ham chasbideh (5)

دوقلوهای خواهری

2gholu b ham chasbideh (6)

دوقلوهای برادری

2gholu b ham chasbideh (7)

ژن های مغلوب

2gholu b ham chasbideh (8)

انواع مدل های بهم چسبیده دوقلو

2gholu b ham chasbideh (9)

کودکان بهم چسبیده ناقص

2gholu b ham chasbideh (10)

کودکان ناقص الخلقه

2gholu b ham chasbideh (11)