سریع‌ترین نیمه مارتن با هل دادن یک کالسکه

 

 

رکورد سریعترین نیمه مارتن جهان همراه با هل دادن یک کالسکه را نانسی شوبرینگ( ( Nancy Schubring در مسابقات مایک می نیمه ماراتن شهر واسار در ایالت میشیگان با ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه و ۵۱ ثانیه در ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۱ بدست آورد.