درازترین نوار شکلات

 

 

کمپانی ” بهترین شکلات جهان ” در شیکاگو بزرگترین نوار شکلات در جهان را با ۵۵۷۴ کیوگرم وزن، ۹۱ سانتی متر بلندا و ۶٫۴ متر درازا در ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۱ ساخت